BIBLIOGRAFIE

Značně výběrová bibliografie od roku 2003, jež bude průběžně doplňována. Nejsou v ní zahrnuté nejen stovky textů napsaných do roku 2003, nýbrž – až na výjimky – ani stovky článků po roce 2003 psaných (a) speciálně pro blog, (b) pro kulturní servery, (c) jako anotace do českých katalogů filmových festivalů, (d) do novin nebo zejména (e) pro časopisy jako DVDMAG, Domácí kino, Filmstage, Svět DVD, Business World apod. Z hlediska dlouhodobějšího výzkumu důležitější studie jsem zvýraznil červeně.

KNIHY

ČLÁNKY

 • The Poetics of a Regional Cinema: Czech Films of the 1920s and Early 1930s. In Bernd Herzogenrath (ed.): Hollywood of Eastern Europe: The Barrandov Studios. Amsterdam: Amsterdam University Press [forthcoming]
 • Notes on ‘Spiral Narrative’ as a Creative Tactic in Cinema and Television. In Mirosław Przylipiak (ed.): Cinema and Narration: Fast, Slow and Reverse. Amsterdam: Amsterdam University Press [forthcoming]
 • Česká kinematografie jako regionální poetika. Otázky kontinuity a počátky studiové produkce. Iluminace, 2020, roč. 32, č. 3, s. 5-40. [ODKAZ]
 • Filmy plné energie [Téma Buster Keaton]. Full Moon, 2020, č. 7-8, s. 76-77. [ODKAZ]
 • Norms, Forms and Roles: Notes on the Concept of Norm (not just) in Neoformalist Poetics of Cinema. Panoptikum, 2019, roč. 29, č. 22, s. 52-78. [ODKAZ]
 • Spiral, Slasher, and Sequel: Case of Happy Death Day (2017) and Happy Death Day 2U (2019). Panoptikum, 2019, roč. 29, č. 22, s. 128-143. [ODKAZ]
 • Poetika disonance: ideologický účin Krále Šumavy v pnutí mezi vyprávěním a stylem. In Petr Kopal (ed.): Král Šumavy. Komunistický thriller. Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů – Casablanca, 2019, s. 276-298.
 • Mukařovský, Bordwell a koncept normy v neoformalistické poetice filmu. Litikon, 2019, č. 2, s. 341-356. [ODKAZ]
 • Teoretizující cinefil a cinefilní teoretik Adrian Martin. In Adrian Martin: Mizanscéna a filmový styl. Praha: NAMU, 2019, s. 367-393. [ODKAZ]
 • Pašerák: obdivuhodný pracant Clint Eastwood. KAM v Brně, 2019, roč. 63, č. 3, s. 34.
 • Filmové herectví, česká němá kinematografie a otázky studia stylu. Iluminace, 2018, č. 2, s. 21-57. [ODKAZ]
 • Spirála coby inovativní schéma filmového vyprávění. Bohemica Litteraria, 2018, č. 2, s. 7-43. [ODKAZ]
 • Strukturalismus a film. In Ondřej Sládek a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno: Host, 2018, s. 661-668. [ODKAZ]
 • Do kina zve Radomír D. Kokeš: Akta Pentagon. KAM v Brně, 2018, roč. 62, č. 2.
 • Vítězslav Nezval, role fotogenie a myšlenkový obrat. Iluminace, 2017, č. 4, s. 31-46. [ODKAZ]
 • Pokračování příště, příště… i příště. Poznámky k počátkům nadvlády seriálového vyprávění ve filmu i v televizi. Host, 2017, č. 4, s. 82-87. [ODKAZ]
 • Práce, nadšení, dlouhý věk a dílo. Lidové noviny, 2017, 25. 2., s. 25 v celkovém číslování, s. VII v příloze Orientace. [Nekrolog Lubomíra Doležela.] [ODKAZ na verzi na blogu]
 • Role „Tuláka“ ve filmařské práci Charlese Chaplina. In Chaplin. Brno: Městské divadlo, 2017, s. 49-66. [ODKAZ]
 • Do kina zve Radomír D. Kokeš: Mlčení. KAM v Brně, 2017, roč. 61, č. 2.
 • Modré stíny coby zdrženlivá detektivka. Zdůrazňování, potlačování a tradice kriminální fikce. Iluminace, 2016, č. 4, s. 97-124. [ODKAZ]
 • Hadí oči na pomezí výstřednosti: analytické poznámky k poetice Briana De Palmy. Film a doba, 62, č. 1, 2016, s. 36-39. [ODKAZ]
 • Halloween: Horor jako umělecká výzva. KAM v Brně, 2016, roč. 60, č. 2, s. 35. [ODKAZ]
 • Hospodskou optikou: raná filmová kultura (nejen) v Brně. In Lucie Česálková – Pavel Skopal (eds.): Filmové Brno. Studie z dějin lokální filmové kultury. Praha: NFA, 2016, s. 51-61 (společně s Jakubem Klímou). [ODKAZ]
 • Kdyby, tak, a co pak: hravá varianta dobře udělané hry. Thalie na labuti, 8. 4. 2016, [ODKAZ]
 • Kinematografický výskyt Josefa Švejka aneb Osudy románových taktik ve třech českých adaptacích s jednou britskou zacházkou. In František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 272-293. [ODKAZ]
 • Úvodní poznámka. In František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 9-12. (Spolu s Alešem Merenusem a Františkem A. Podhajským.)
 • Obr Dobr. Přistoupit na dětskou (ne)logiku. Film a doba, 62, č. 3, 2016, s. 69.
 • Proč se chodí na komiksové superhrdiny? Muni: Měsíčník Masarykovy univerzity, 2016, duben, s. 12. [ODKAZ]
 • Tři argumenty pro Popelku: analytická východiska k porozumění jejímu úspěchu. In Pavel Skopal (ed.): Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 56-85. [ODKAZ]
 • Tri dvojice výberových filmov a jeden špeciál. Film.sk, č. 5, 2016, s. 47. [ODKAZ]
 • Zemřel Umberto Eco: muž, jenž miloval vědění. Respekt, 20. 2. 2016. [ODKAZ]
 • Bournův mýtus: akční film pohybu. Iluminace, 2015, roč. 27, č. 3, s. 51-93. [ODKAZ]
 • Kristin Thompsonová a čtyřicet let (neoformalistických) analýz. Iluminace, 2015, roč. 27, č. 4, s. 69-74. [ODKAZ]
 • Projekt analytické rubriky. Iluminace, 2015, roč. 27, č. 3, s. 49-50.
 • Byt v autorské perspektivě Billyho Wildera. In Sliby chyby. Brno: Městské divadlo Brno, 2014.
 • Poznámky k poetice filmu v českých zemích (1911-1915): formální tendence, filmová produkce a zubní extrakce. Theatralia, 2014, roč. 17, č. 1, s. 330-352. [ODKAZ]
 • Filmová naratologie: ni učebnice, ni teorie, ni metateorie. Iluminace, 2014, ]roč. 26, č. 3, s. 98-102.
 • Nejviditelnější outsider. David Bordwell na periferii i v centru filmové vědy. A2, 2014, č. 15. [ODKAZ na autorizovanou verzi na blogu]
 • Potměšilost, namyšlenost, rozpornost – a dvojí čtení? Poznámky k Susově rigorózní práci o filmu. Pulsy, 2014, roč. 1, č. 1, s. 24-28. [ODKAZ]
 • Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. Theatralia, 2014, roč. 17, č. 1, s. 267-271. (Společně s Alešem Merenusem) [ODKAZ]
 • Zpráva o stavu brnkaření: tříleté působení Brněnského naratologického kroužku alias BRNKu. Bohemica litteraria, 2014, roč. 17, č. 1, s. 236-238. (Společně s Alešem Merenusem.) [ODKAZ]
 • Drvoštěp / The Lumberjack (1923). In Surowiec, Catharine A. (ed.): Catalogo / Catalogue Le Giornate Del Cinema Muto. Pordenone: Le Giornate Del CInema Muto, vol. 32, 2013, s. 73-74. [ODKAZ]
 • Otrávené světlo / The Poisoned Light (1921). In Surowiec, Catharine A. (ed.): Catalogo / Catalogue Le Giornate Del Cinema Muto. Pordenone: Le Giornate Del CInema Muto, vol. 32, 2013, s. 72-73. [ODKAZ]
 • Film v paměti a paměť ve filmu. Pandora, 2013, č. 24-25, s. 205-214. [ODKAZ]
 • Působení protisil: Všichni dobří rodáci a jejich fikční svět. In Briana Čechová (ed.). Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. s. 90-113. [ODKAZ]
 • Przegląd filmów 70mm: Wszech(mír) to nasz świat. Kultura popularna, 2013, roč. 37, č. 3, s. 118-125. (Společně s Jakubem Klímou.) [ODKAZ]
 • Sportovní „dramedie“ o dělnickém striptýzu. In: Donaha. Brno: Městské divadlo Brno, 2013, s. 51-78. [ODKAZ]
 • Dramatické versus filmové vyprávění Jezinek a bezinek. In Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety. Brno: Městské divadlo Brno, 2012, s. 35-51.
 • Fikce, (makro)světy a typologie seriality. In Bohumil Fořt (ed.). Heterologika: poetika, lingvistika a fikční světy. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2012. s. 149-174. [ODKAZ]
 • Kesselringovy jezinky, Caprovy bezinky, Karloffův arsenik a Grantovy staromódní krajky. In: Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety. Brno: Městské divadlo Brno, 2012, s. 9-23. [ODKAZ]
 • Mission Impossible – Ghost Protocol: Ohniska zájmu. Cinepur, 2012, č. 79.
 • Styl, žánry a eintopfy: Jezinky a bezinky dříve a dnes. In Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety. Brno: Městské divadlo Brno, 2012, s. 61-67. [ODKAZ]
 • Zóna o (netuctových) filmech slaví deset let. Kulturní noviny, 2012, 30. ledna, s. 7. [ODKAZ]
 • Teoretizování o žánrové povaze a fikčních světech českých sci-fi komedií. Iluminace, 2011, roč. 23, č. 3, s. 71-92. [ODKAZ]
 • Teorie seriálové fikce: možné cesty naratologické analýzy televizního seriálu. In Stanislava Fedrová – Alice Jedličková (ed.): Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 228-257. [ODKAZ]
 • Předmluva k českému vydání. In David Bordwell – Kristin Thompsonová: Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011. s. 9-13. (Se Zdeňkem Holým.) [ODKAZ na verzi na blogu]
 • Zuskovy sítě analogií a deleuzovských odkazů. Iluminace, 2011, roč. 23, č. 1, s. 131-138. [ODKAZ]
 • Tintinova dobrodružství: organizovaná odpoutanost. Cinepur, 2011, č. 78. [ODKAZ na online verzi]
 • Proměnlivost upírského filmu. In Měsíční kámen. Brno: Městské divadlo Brno, 2011, s. 49-68 [ODKAZ]
 • Impérium: Martin Scorsese v HBO. Cinepur, 2011, č. 1-2, s. 15. [ODKAZ]
 • (Převážně) biologický obraz Peckinpahových světů. Iluminace, 2010, roč. 22,č. 3, s. 179-183. [ODKAZ]
 • Duch doby (nejen) v šedé zóně. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 115-119. [ODKAZ]
 • Interpret ano, naratolog ne. Iluminace, 2010, roč. 22, č. 2, s. 120-125 [ODKAZ]
 • Avatar: stejný, a přece jiný. Cinepur, 2010, roč. 17, č. 67 [ODKAZ na online verzi]
 • Toulky seriálovými (makro)světy. Fikce a pokračování. Cinepur, 2010, roč. 17, č. 69, s. 0028-0032.
 • Fikční světy (kriminálního) televizního seriálu. Iluminace, 2009, roč. 21, č. 4, s. 5-36 [ODKAZ]
 • Austrálie. Čaroděj ze země ‚Oz-trelia‘. Cinepur, 2009, č. 61, s. 38. [ODKAZ na verzi na blogu]
 • Ronald Bergan: Film. Turistický průvodce, se kterým zabloudíte. Cinepur, 2009, č. 61, s. 38 [ODKAZ na online verzi]
 • Návod na použití Jamese Bonda: vezměte čtyři fikční světy, protřepejte a nemíchejte. Cinepur, 2009, č. 62, s. 19-22. [ODKAZ na online verzi]
 • Valkýra. Jak úspěšně zdramatizovat neúspěch. Cinepur, 2009, č. 62, s. 32.
 • Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Paměť, čas a pohled. Cinepur, 2009, č. 62, s. 27.
 • Gran Torino. Od karikatury k relativizaci mýtu. Cinepur, 2009, č. 63, s. 29.
 • Ne/pravdy o 70mm filmech a kinech. V červnové Cinemě. Cinepur, 2009, č. 64, s. 17.
 • Alternativní Star Trek ve hře otevřené mnoha textům. Cinepur, 2009, č. 64, s. 43-46.
 • Andělé a démoni. Dutá pomsta vyprávění a myšlení. Cinepur, 2009, č. 64, s. 50.
 • Nevyprávějí, nesdělují, nepoučují, přesto jsou výmluvné. Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2009, č. 3.
 • (Ne)jen do Krnova za 70mm filmy. Přehlídka 70mm filmů: Ves(mír) je náš svět. Iluminace, 2009, roč. 21, č. 3, s. 149-154. (S Jakubem Klímou.)
 • Mysl a příběh ve filmové fikci: kognitivismus, etc. (aneb pralesem terminologických pojmů). Cinepur, 2009, č. 66. [ODKAZ na online verzi]
 • Od makra k mikru: kvazivědecká tendence a koncept novosti v seriálu Kriminálka Las Vegas. Cinepur, 2008, č. 55, s. 27-32 [ODKAZ]
 • Americký gangster. (Ne)žánrová past na žánrové znalce. Cinepur, 2008, č. 55, s. 43. [ODKAZ]
 • Útok na pohled: Monstrum jako vedlejší postava. Cinepur, 2008, č. 56, s. 21-23 [ODKAZ]
 • Tahle země není pro starý: v Texasu si musí každý pomoct sám. Cinepur, 2008, č. 56, s. 28. [ODKAZ]
 • Michael Clayton. Cinepur, 2008, č. 56, s. 28. [ODKAZ]
 • Vizuální zaměření a odbočky z fikce: popularizace vědy v seriálech Kriminálka Las Vegas a Numb3rs. Cinepur, 2008, č. 56, s. 0018-0021. [ODKAZ]
 • Sympatie pro pana, paní a Oldboye: trilogie o pomstě, nebo filmech o pomstě? Cinepur, 2008, č. 57, s. 0010-0014. [ODKAZ]
 • Úhel pohledu: hra, která porušuje vlastní pravidla. Cinepur, 2008, č. 57, s. 30. [ODKAZ]
 • Speed Racer: vertikalizace stylu, narace a prostoru. Cinepur, 2008, č. 58, s. 34-35. [ODKAZ]
 • Indiana Jones… a procházka americkým filmem 50. let. Cinepur, 2008, č. 58, s. 42. [ODKAZ]
 • Stalo se. Nestalo se. Cinepur, 2008, č. 58, s. 44. [ODKAZ]
 • Woody Allen: Dlouhé rozhovory o všem možném… Cinepur, 2008, č. 58, s. 50. [ODKAZ]
 • Temný rytíř. Hra masek v šachu o Gotham. Cinepur, 2008, č. 59, s. 30.
 • Akta X: Chci uvěřit. Cinepur, 2008, č. 59, s. 35.
 • Kinematografie intelektuálních atrakcí: jistá tendence blockbusterového filmu. Cinepur, 2008, č. 59, s. 0025-0031. [ODKAZ]
 • The X Files. Od nočních můr k paranoi a zpět. Cinema, 2008, roč. 18, č. 7, s. 76-81. [ODKAZ]
 • Re-007 aneb bondovsky nebondovské Casino Royale. Cinepur, 2007, 49 (leden), s. 38-41. [ODKAZ]
 • Sebereflexní styl, subverzivní vyprávění a iluze žánrového rámce. Prostředky tematizace ideologické debaty ve filmu Mnichov. Cinepur, 2007, 52 (srpen), s. 016-018. [ODKAZ na verzi na blogu]
 • Bourneovo ultimátum. Šachový mistr v pohybu. Cinepur, 2007, 53 (říjen), s. 27 [ODKAZ]
 • Neuchopitelná identita „IMAX“. Programová různorodost v propagačních strategiích a mediální reflexi. Cinepur, 2007, 53 (říjen), s. 0025-0027. [ODKAZ]
 • Vlajky našich otců / Dopisy z Iwo Jimy. Vlajky z Iwo Jimy. Cinepur, 2007, č. 50 (duben), s. 38-39. [ODKAZ]
 • Vyšetřování nočních můr. Film a doba, 2007, č. 3, s. 148. [ODKAZ]
 • Mezi Drsňákem a Časem. Narativní a diskurzivní diskrepance uvnitř homogenní diegeze. Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2006, roč. 10, č. 1, s. 255-265. [ODKAZ]
 • Šifra mistra Leonarda. Cinepur, 2006, č. 46, s. 56.
 • World Trade Center. 11. září jako záminka pro cokoli. Cinepur, 2006, č. 47, s. 53.
 • Hongkonská „kinematografia pohybu“. Blokbaster, 2006, r. 3, č. 3, s. 68-71. [ODKAZ]
 • Krušné chvíle čínskej kinematografie. Blokbaster, 2006, r. 3, č. 5, s. 64-67. [ODKAZ]
 • Zlomené kvety. Blokbaster, 2006, r. 3, č. 2, s. 36. [ODKAZ]
 • Krstný otec (1972). Blokbaster, 2006, r. 3, č. 7, s. 70-71.
 • Mezi smutkem, osaměním a brutalitou: Sam Peckinpah. Home Cinema, 2006, č. 3, s. 63-64. [ODKAZ]
 • Divoká banda: smrt nemá přátele. Home Cinema, 2006, č. 3, s. 62. [ODKAZ]
 • King Kong třikrát jinak. Home Cinema, 2006, č. 5, s. 46-47. [ODKAZ]
 • Mezi Brucem Waynem a Batmanem: trojí pojetí jednoho mýtu. Cinepur, 2005, 41 (září), s. 30-32. [ODKAZ]
 • Steven Spielberg: filmový rozprávač. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 8, s. 56-59.
 • Dejiny filmu: prvých 20 rokov kinematografie. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 4, s. 62-64.
 • Hollywood v ére štúdiového systému: 1920-1960. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 5, s. 60-63 [ODKAZ]
 • New Hollywood: 1960-1976. Blokbaster. 2005, r. 2, č. 6, s. 62-65. [ODKAZ]
 • Hollywood: 1976-1990. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 7, s. 64-67.
 • Hollywood: 1990-2005. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 8, s. 64-67.
 • Talianska kinematografia. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 10, s. 60-63.
 • Francúzska kinematografia. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 11, s. 64-67.
 • Million Dollar Baby. Blokbaster, 2005, r. 2, č. 4, s. 34-35. [ODKAZ]
 • Desať „ako“ vo filmech Woodyho Allena. Blokbaster, 2005, r. 1, č. 6, s. 62-65. [ODKAZ]
 • Harry Potter a jeho svet mágie. Blokbaster, 2004, r. 1, č. 4, s. 42-49. [ODKAZ]
 • Hviezdne vojny a ich svet. Blokbaster, 2004, r. 1, č. 10, s. 46-52. [Pod jménem Vilém Menard.] [ODKAZ]
 • Jak to bylo s nelegálním překladem pátého Harryho Pottera aneb Harry Potter už popáté. ToP. Tlumočení-překlad, 2003, roč. 14, č. 69, zima, s. 10-11. [Zkrácená a přepracovaná verze.]
 • Jak to bylo s nelegálním překladem pátého Harryho Pottera. Splav, 2003, č. 10, s. 24-28. [Pod jménem Miroslav Frost.]

Napsat komentář