CURRICULUM VITAE

ENGLISH VERSION HERE

fotka_ISMgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
narozen 18. září 1982 v Brně, ženatý

VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÁ KVALIFIKACE

2014: Dokončeno doktorské studium v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, disertační práce: Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce, FF MU.
2011: Dokončeno magisterské studium v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, FF MU.
2009: Dokončeno bakalářské studium v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, FF MU.

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

od roku 2018: Zástupce vedoucího Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU
od roku 2014:
Odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU
2012-2013: Hostující pedagog na katedře Filmových studií FF Univerzity Karlovy
2011-2013: Externí pedagog na Střední škole uměleckomanažerské, s.r.o.
2010-2011: Externí pedagog Fakulty multimediálních komunikací UTB
2008-2015: Externí redaktor periodika Aktuálně.cz
2004-2006: Redaktor slovenského filmového časopisu Blokbaster
2004-2006: Redaktor, editor a korektor filmového časopisu DVDMAG
2003-2015: Editor, korektor a přepisovatel v authoringové firmě UTD. BY CONTENT (dříve BrickBox, KIT DIGITAL)
2002-2003: Knihkupec ve firmě VD Konsorcium 495
2001-2007: Redaktor internetového magazínu FilmPub

KNIHY

2015: Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita. Více zde
2016: Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha: Akropolis. Více zde

Články a kapitoly v knihách viz bibliografie.

PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

od roku 2011: Úvod do studia filmu (P)
2019
: Ozvláštňovat ve spirále: Hromnice, Vánoce a vyprávěcí schéma napříč mediálními platformami (J)
2018: Historická poetika českého filmu do roku 1922 (P)
2018:
Prošlapávání filmařských cest: rozbor, proměny poetiky a estetické normy české kinematografie do roku 1922 (J)
2017: Světy na pokračování: poetika seriálové fikce (J)
2014-2019: Bakalářský seminář III (P)
2015-2019:
Bakalářský seminář II (J)
2015-2018: Dějiny světového filmu do roku 1945 (J)
2015-2016
: Poetika filmu Davida Bordwella I-IV (J; P)
2014:
Teorie vyprávění ve filmu (J)
2013-2015: Úvod do teorie vyprávění (P)
2013: Teorie seriálové fikce I, II (J; P)
2013: Jaroslav Hašek: Enfant terrible české literatury (P)
2012-2016: Přípravný kurz: úvod do filmových teorií a analýzy filmu
2012: Teorie vyprávění ve filmu a v televizi (J)
2012: Techniky naratologické analýzy (J)
2011: Český film zevnitř. Statistická analýza filmového stylu II (J)
2011-2018: Proseminář A: k přednášce Úvod do studia filmu (P)
2011-2016:  Analýza stylu a vyprávění v českém filmu I-XI (J; P)
2009: Dostojevského Idiot (P)
+ vedení a oponentury oborových, bakalářských, magisterských a disertačních prací

Univerzita třetího věku, Masarykova univerzita

2019: Film noir coby ozvláštňující funkce v klasické i postklasické hollywoodské éře
2018
: Charlie a Frigo: Poetika filmových grotesek Charlese Chaplina a Bustera Keatona (P)
2018
: Italský filmový neorealismus (J)
2017
: Britské filmy Alfreda Hitchcocka (P)
2017
: Poetika evropských filmových avantgard 20. let (J)
2016
: Poetika Woodyho Allena (P)
2016: Dějiny japonského filmu do roku 1959 (J)
2015
: Pozoruhodné světy na pokračování (P)
2015
: Filmové vyprávění (J)
2014: Realita minulosti v současném filmu (P)

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

2012-2013: Dějiny americké kinematografie I-III (pro kurz Dějiny světového filmu A-C)

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati

2010: Dějiny filmu I – Úvod do studia filmu a technik filmové analýzy (P)

Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.

2011-2013: Teorie a vývoj multimédií
2011-2012: Umělecký workshop (zaměření na teorii a dějiny filmu)

Zvané přednášky:

2019: „Fictional Worlds of Spiral Narrative“ (v angličtině, přednáška pro The „XIV. Prague Interpretation Colloquium. Thinking and Speaking about Fictional Worlds“; Filosofický ústav AV ČR, Praha, 10. dubna)
2019
: „The Classical (Hollywood) Film Narrative: Some Features and Principles“ (v angličtině, přednáška v rámci kurzu Classical and Post-Classical Narratologies, Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 15. května)
2018: „The Classical (Hollywood) Film Narrative: Some Features and Principles“ (e-learningová lekce v rámci kurzu Classical and Post-Classical Narratologies, Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno)
2018
: „Filmová adaptace Radúze a Mahuleny v souvislostech modernistického filmu, filmové pohádky a poetiky Petra Weigla“ (Katedra divadelních studií FF MU, Brno, 26. dubna)
2017
: „Formy, normy a funkce science fiction v moderní hollywoodské kinematografii“ (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Brno, 5. prosince)
2017
: „Vyprávění v moderním hollywoodském filmu: aspekty, strategie, taktiky a možnosti rozboru“ (cyklus čtyř blokových přednášek a seminářů, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií na FF UP, Olomouc, duben a květen)
2016
: „Estetické normy klasické filmové narativity“ (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 30. listopadu)
2016
: „Klasická kinematografie jako pozadí pro analýzu filmového vyprávění“ (přednáška na workshopu „Analýza textu“, Katedra filozofie FF MU, Brno, 15. listopadu)
2016
: „Fikční světy v kinematografii“ (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 11. dubna)
2016: „Adaptační taktiky kunderovských filmů“ (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 27. dubna)
2016: „Úvod do porozumění aspektům vyprávění a filmovému stylu“ (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Brno, 29. února)
2015
: „Layered Construction of Three Nuts for Cinderella: Space, Narrative and Historical Norms“ (v angličtině, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Norsko, 15. prosince)
2015: „Otázky (výuky) filmového rozboru“ (Katedra divadelních studií FF MU/Teatrologická společnost, Brno, 23. listopadu)
2015: „Kdy je umění filmem?“ (Cena Věry Jirousové, INI Galerie, Praha, 9. října)
2015
: „Proměny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana k… Supermanovi s Batmanem“ (Moravská zemská knihovna, Brno, 9. února), záznam zde
2014: „Narativní dynamika v seriálových fikčních světech“ (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 1. prosince)
2014: „Bonnie, Clyde a paradox: revoluce i tradice“ (Moravská zemská knihovna, Brno, 3. listopadu)
2014: „Vyprávění v kinematografii: klasický film a jeho normy“ (Akademie výtvarných umění, Intermedia III, Praha, listopad)
2014: „Vyprávění a filmové médium“ (FF MU, v rámci kurzu „CJBC631 Úvod do teorie vyprávění“, Brno, listopad), záznam zde
2014: „Filmové světy historických fikcí: otázky vhodnosti pro výuku dějepisu“ (Seminář pro učitele dějepisu, NG, Lidická galerie, Galerie hlavního města Prahy, Praha, říjen)
2014: „David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům“ (Filmový festival FokusFest, Semily, říjen)
2014: „Otázky využití teorie fikčních světů v kinematografii“ (Katedra filmových studií, FF UK, Praha, květen)
2014: „Komediální postupy v televizním seriálu“ (Univerzita III. věku MU, Brno, duben)
2014: „Poetika seriálové fikce aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů“ (Studentský vědecký klub MUNI, Brno, 19. února), ke stažení zde.
2014: „Kriminální televizní seriál: tradice a současnost“ (Univerzita III. věku MU, Brno, 6. března)
2013: „Problémy filmové kritiky“ (Univerzita III. věku MU, Brno)
2013: „Otázky filmové analýzy a kritiky“ (Cinema Studies, Praha, květen)
2012: „Vyprávění a filmové médium“ (FF MU, v rámci kurzu „CJBC631 Úvod do teorie vyprávění“, Brno)
2011: „Roadshowingové uvádění: dějiny, kontexty a paralely“ (Seminář 70mm filmů: KRRR!, Krnov)
2010: „Možné světy (seriálové) kriminální fikce“ (mezinárodní seminář Francouzský detektivní román, Knihovna Jiřího Mahena, Brno)
2009: „Proměny stylu a vyprávění v hollywoodském filmu“ (Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Brno)

Konferenční příspěvky:

2017: „More than three hours…? Research of (Hollywood’s) narrative principles in very long films“ (ENN – The 5th International Conference of the European Narratology Network. Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures, 13. září 2017, Praha)
2017: „Do It again, again… and again: “Loop Narrative” as a Tactic of Popular Storytelling“ (mezinárodní konference Fast, Slow & Reverse. Faces of Contemporary Film Narration, 24. května, Gdaňsk)
2016
: „Directed by Jan Svěrák: Film Poetics In-Between Czech Traditions and International Ambitions“ (mezinárodní konference Sixth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: The Long 1990s, 4. listopadu, Praha)
2015
: „Švejk ve filmu: tři filmy, tři aspekty, tři pojetí“ (Fikce Jaroslava Haška – mezinárodní kolokvium, 8. ledna, Brno, Brněnský naratologický kroužek ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
2014
: „Narrative Structures and Creative Choices in Czech Silent Cinema: a Case for Comparative Analysis“ (mezinárodní filmologická konference NECS – European Network for Cinema and Media Studies, Milano)
2014: „Poetologické poznámky k zabíjení Jessie v (nejen) mediálně nesouladných modech“ (odborné kolokvium Český komiks (a vizuální kultura) 60. – 80. let 20. století, 26. dubna, Olomouc, Centrum pro studium komiksu).
2014: „Poetika filmu v českých zemích (1911-1922): východiska a cíle poetiky filmu v českých zemích coby výsledku intenzivní seminární práce“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)
2013: „Style Norms of Czech Silent Cinema: Between International Film Style Tendencies“ (poster-paper, mezinárodní filmologická konference NECS – European Network for Cinema and Media Studies, Praha)
2013: „Karel Lamač et al: The Classical Style as a Minor Tendency in the Czech Silent Cinema“ (SIECE III: Industrial Authorship, Olomouc)
2012: „Nezvalovo myšlení o filmu“ (mezinárodní konference Neviditelný Nezval, Brno, Ústav pro českou literaturu, AV ČR)
2012: „Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911-1915“ (Brněnský naratologický kroužek, listopad, Brno), záznam zde.
2012: „Historická poetika českého filmu: teze o stylu a vyprávění v 10. letech 20. století“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)
2012: „Historical Poetics of Czech Cinema: poster presentation“ (mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, Brno, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU – CEFS)
2011: „Teorie seriálové fikce. Problém narativní dynamiky ve fikčních světech“ (Doktorandská konference, Brno)
2011: „Pražská škola, film a otázky vlivu“ (Mezinárodní konference Jan Mukařovský dnes. Tradice a perspektiva českého strukturalismu, Ústav pro českou literaturu, AV ČR – Pražský lingvistický kroužek, Praha)
2010: „Singulární a plurální fakta: fikční encyklopedie v seriálových možných světech“ (Studentská konference FAV, Cikháj)
2010: „Analyzovat televizní seriálovou fikci. Přesun od narativních způsobů k sémantické makrostruktuře“ (Studentská (literárněvědná) konference, Ústav pro českou literaturu, AV ČR, Praha)
2009: „Možnosti naratologické analýzy (kriminálního) seriálu jako souboru fikčních subsvětů, světů a makrosvěta“ (Studentská konference FAV, Cikháj)
2007: „Otázky autonomie digitálně animovaných hraných filmů jako nového média“ (Studentská konference FAV, Telč), textově na blogu i s komentářem zde.
2006: „Intenzifikace narativních mechanizmů v seriálu 24 hodin“ (Česko-slovenská filmologická konference Filmové diváctví, Poněšice), na blogu v textové podobě zde.
2006: „Český IMAX: propagační strategie a kritická reflexe“ (Studentská konference FAV, Telč), na blogu v textové podobě zde.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Pole vlastního výzkumu

Hlavní výzkumné projekty:

– Dějiny stylu a vyprávění kinematografie v českých zemích (1911-1945)
– Spirálové narativy coby inovativní schéma: kreativní taktika v dějinách populárního vyprávění
– Narativní principy, techniky a taktiky ve velmi dlouhých (hollywoodských) filmech
– Narativní a stylistické tendence v současném hollywoodském filmu
– Poetika seriálové fikce: taktiky vyprávění a výstavby fikčních světů v pěti typech seriality

Dílčí výzkumné projekty:

– Dějiny teorií audiovizuálního vyprávění a filmového stylu
– Styl a vyprávění filmů Karla Lamače v němém období
– Styl a vyprávění ve filmových bondovkách
– Další specifické badatelské problémy obecně spojené s dějinami stylu a vyprávění světového filmu

Přístup:

– Poetika filmové fikce
– Poetika seriálové fikce

Výchozí rámce:

– Historická poetika filmu
– Teorie fikčních světů
– Neoformalismus
– Ruský formalismus
– Pražský strukturalismus
– Statistická analýza filmu
– Analytická filosofie
– Gombrichovská teorie umění

Účast na výzkumných projektech

Dějiny stylu, vyprávění a výroby českého němého filmu do roku 1922. Vedoucí studentského výzkumného týmu v rámci dlouhodobého výzkumného semináře, realizovaného na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU.
World Hobbit Project. Člen českého týmu (společně s Lucií Česálkovou a Pavlem Skopalem) v rámci mezinárodního výzkumu recepce trilogie filmů Hobit, koordinovaného Ernestem Mathijsem a Martinem Barkerem.
Filmové Brno. Kulturní dějiny kinematografie v Brně. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.
Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.

Brněnský naratologický kroužek:

2017: Veřejná prezentace monografie „Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění“ (přednáška a beseda, Brno, 25. ledna v kavárně kina Scala)
2016
: Fikce Jaroslava Haška, účast na besedě o knize (Praha, 4. října/Brno, 8. listopadu)
2016
: Spolupráce na kolektivní monografii Fikce Jaroslava Haška (ÚČL AV ČR/BRNK)
2015
: Organizační spolupráce na mezinárodním kolokviu „Fikce Jaroslava Haška“
2014
: Společně s Alešem Merenusem hostující editor tematické sekce o perspektivách teorie vyprávění v dramatu, divadle a ve filmu v časopise Theatralia/Yorick (1/2014), ke stažení zde.
2012: „Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911-1915“ (přednáška, listopad, Brno), záznam zde.

AKADEMICKÉ STÁŽE

19. 10. 2015 – 2. 11. 2015: Oxford Brookes University, Oxford, Anglie
14. 5. 2013 – 27. 5. 2013: University of Gdańsk, Gdańsk, Ostatní, Polsko
28. 2. 2007 – 30. 6. 2007:
University of Udine, Udine, Itálie

DALŠÍ UNIVERZITNÍ AKTIVITY

od roku 2016: Člen oborové komise Teorie vyprávění (MU)
od roku 2014: Garant, organizátor, přednášející a moderátor filmovědné sekce Univerzity třetího věku (MU)
2013-2014: Pomocná vědecká síla na Ústavu filmu a audiovizuální kultury
2006-2009: Knihovník na Ústavu filmu a audiovizuální kultury (v rámci programu pomocných vědeckých sil)

MIMOUNIVERZITNÍ AKTIVITY (výběrově)

Lektorská a další popularizační (přednášková) činnost:

od roku 2008: Každoročně lektorské úvody v rámci krnovského Semináře 70mm filmů: KRRR!
2019
: Lektorský úvod k českým němým filmům Byl první máj a Bílý ráj v rámci festivalu MUNIfesto (Univerzitní kino Scala, 18. května)
2019
: Moderátor diskuze s Ludmilou Zemanovou při příležitosti projekce filmu Cesta do pravěku v rámci v rámci festivalu MUNIfesto (Univerzitní kino Scala, 18. května)
2019
: Člen výběrové komise a odborné poroty na 19. ročníku Filmového festivalu Fakulty informatiky: Všechno nebo nic (festival se konal 19. května v Univerzitním kině Scala)
2019
: Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Gattaca v rámci festivalu Future Days (Kino Lucerna, Praha, 28. února)
2018
: Účast v dokumentárním filmu Kinematografie potencialit (Národní filmový archiv, bonusový materiál k DVD kolekci Příchozí z temnot / Otrávené světlo)
2018
: Lektorský úvod k filmu Halloween (Moravská zemská knihovna, Brno, 5. listopadu)
2018
: Veřejná diskuze s Petrem Bilíkem k filmu Stud (Kino Scala, projekt Dějiny na 8, Brno, 23. října)
2018
: Lektorský úvod k filmu Good Night, and Good Luck (Moravská zemská knihovna, Brno, 4. června)
2017:
Lektorský úvod k filmu A Christmas Story (Moravská zemská knihovna, Brno, 4. prosince)
2017:
Lektorský úvod k filmu Assassin (Kino Scala, projekt AsiFilm, Brno,  22. listopadu)
2017:
Analytický videobonus pro DVD vydání českého filmu Stud (1967, Národní filmový archiv)
2017:
Lektorský úvod k filmu Blade Runner (Moravská zemská knihovna, Brno, 6. listopadu)
2017:
Portrétovaný v rámci cyklu České televize o vědě a vědcích (záznam zde)
2017:
Odborný komentář pro Události v kultuře k filmu E. T. Mimozemšťan (Česká televize, Praha)
2017:
Série šesti analytických videokomentářů pro Letní kino Brno Střed
2017: Host v rozhlasovém pořadu Pavla Sladkého Slovo o filmu: (1) Homérův epos a jihoamerická telenovela pod jednou střechou. Radomír D. Kokeš analyzuje seriálový fenomén (Český rozhlas Vltava, Praha, vysíláno 1. března), záznam zde, (2) Dunkerk. Christopher Nolan vytváří hollywoodský blockbuster nového typu (Český rozhlas Vltava, Praha, vysíláno 17. srpna; společně s Ondřejem Pavlíkem a Martinem Šrajerem), záznam zde.
2017:
Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Terminátor v rámci festivalu Future Days (Kino Oko, Praha, 24. února)
2017:
Lektorské úvody k filmům Princezna Mononoke, Můj soused Totoro, Naušika z Větrného údolí (Přehlídka filmů Hajaa Mijazakiho v Univerzitním kině Scala, Brno, 26. až 28. ledna)
2017:
Host v rozhlasovém pořadu Markéty Kaňkové Mozaika (Český rozhlas Vltava, Praha, 16. ledna)
2016
: Analytický videobonus pro DVD vydání českého němého filmu Batalion (1927, Národní filmový archiv)
2016:
Účast v epizodách „Příchozí z temnot“ a „50 %“ z dokumentárního cyklu České televize Arzenál
2016: Lektorský úvod k filmu Takoví jsme byli (Moravská zemská knihovna, Brno, 5. prosince)
2016:
Úvod k filmu Prosperovy knihy (Slavnost Týdne humanitních věd, FF MU, 16. listopadu)
2016: Série osmi analytických videokomentářů pro Letní kino Brno Střed
2016
: Úvod k filmu Frigo na mašině (Kabinet Filmúz, Brno, 17. října)
2016
: Úvod k filmu Hitchcock/Truffaut (Letní filmová škola, Uherské Hradiště, 23. července)
2016
: Úvod k filmu Tři oříšky pro Popelku (Kino Art, Brno, 1. června)
2016: Prezentace výzkumu a beseda s Václavem Vorlíčkem (Svět knihy, Praha, 14. května)
2016: Lektorský úvod k filmu Klub rváčů (Moravská zemská knihovna, Brno, 4. dubna)
2016
: Přednáška „Vyprávění ve filmu Jeden musí z kola ven„, po filmu diskuze s diváky (Kino Scala, projekt Obzory, Brno, 29. března)
2016:
Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Blade Runner v rámci festivalu Future Days (Kino Art, Brno, 19. března)
2015:
Host v rozhlasovém pořadu Pavla Sladkého Slovo o filmu: „Hollywood. Sto let stejný a přece jiný. Jeho vypravěčská tradice trvá“ (Český rozhlas Vltava, Praha), záznam zde
2015:
Host v Jasné řeči Josefa Chuchmy o filmu Gangster Ka (Česká televize, Praha), záznam zde
2015:
Lektorský úvod k filmu Tropická bouře (Moravská zemská knihovna, Brno)
2015: Lektorský úvod k filmu Jeana Luca Godarda Sbohem jazyku 3D (Festival Bonjour Brno, kino Art, 21. 4. 2015)
2015: Host v rozhlasovém pořadu U konce s dechem: diskuze k filmům Šílený Max: Zběsilá cesta a Ex Machina (Rádio R, Brno), záznam zde
2015: Odborný komentář pro Studio 6 k filmu Psycho (Česká televize, Praha)
2015: Organizace a moderování diskuze s Janem Buštou a Petrem Kubicou k filmu Televise bude! (Kino Scala, v rámci projektu Vlny, Brno)
2014:
Organizace a moderování diskuze s Pavlem Horáčkem k filmu Frankenweenie! (Kino Scala, v rámci projektu Animotéka, Brno)
2014: Beseda k filmu V nitru Llewyna Davise (Kino Scala, v rámci projektu Audiovize, Brno)
2013: Přednáška „Devítka, vzorce vyprávění a (znovu)ustavování fikčního makrosvěta Doctora Who“ (Whocon, Brno), ke stažení zde.
2013: Lektor, dramaturg a organizátor projektu Malý filmový seminář: Hollywoodské odchylky – anarchie, komiks a spiritualita (čtyři přednášky, lektorské úvody)
2012: Odborný komentář pro Studio 6 k filmu E. T. Mimozemšťan (Česká televize, Praha)
2012: Seminář filmové analýzy a filmového stylu (s Kamilem Filou, Cinema Studies, Praha)
2012: Přednáška „Styl a vyprávění ve filmech Stevena Spielberga“ v rámci projektu Zoom, filmového semináře pořádaného v Třebíči
2011: Přednáška „Nový Hollywood“ v rámci projektu Zoom, filmového semináře pořádaného v Třebíči (přednáška)
2010: Lektorské úvody v rámci festivalu AniFest
2009: Lektorské úvody k filmům během Letní školy slovanských studií Masarykovy univerzity
2009: Odborný host v Dobrém ránu s Českou televizí při příležitosti tematické besedy k filmu Vlasy (Česká televize, Brno)
2008: Lektor, dramaturg a organizátor projektu Malý filmový seminář: Po stopách hollywoodského filmu (sedm přednášek, lektorské úvody)
2007: Přednáška „Hollywoodská kinematografie klasická a postklasická“ v rámci projektu Filmový víkend
2006: Přednáška „Propagační strategie v trailerech filmů noir“ v rámci projektu Foršpanfest
2006: Přednáška „Film noir: dějiny a kontexty“ a úvody v rámci projektu Filmová setkání
2005-2016: Lektorské úvody v rámci festivalu Visions of light
2005: Přednáška „Dějiny hollywoodské kinematografie“ v rámci projektu „A člověk stvořil film k obrazu svému…“

Publicistická a redakční činnost

Akademický blog DOUGLASOVY POZNÁMKY: Poetika fikce aneb styl, vyprávění a fikční světy (nejen) v kinematografii (od 2007 archivováno Národní knihovnou ČR)
– Studie, analýzy a kritiky v odborném a populárním tisku (výběrově A2, Aktuálně.cz, Ateliér, Blokbaster, Bohemica Litteraria, Boomerang Publishing, Business World, Centrum.cz, Cinema, Cinepur, DVDMAG, Domácí kino, Dotyk, Film a doba, FilmPub, FilmWeb, Filmové listy, Filmstage, FlashArt, Home Cinema, Hospodářské noviny, Ikarie, Iluminace, KAM v Brně, Kino-Ikon, Komiksárium, Kulturní noviny, Lidové noviny, Moviezone, Obrazor, Pandora, Plav, Pulsy, Renault Revue, Svět DVD, TOP (tlumočení-překlad), Theatralia / Yorick)
– Odborný redaktor filmologické literatury (např. Bordwell, David – Thompson, Kristin /2011/: Umění filmu. Praha: AMU; Bordwell, David – Thompson, Kristin /2011/: Dějiny filmu. Druhé vydání. Praha: AMU – NLN; Kučera, Jan /2017/: Poetika českého filmu: z let šedesátých. Praha: AMU, odborná redakce úvodu Jana Svobody)

od roku 2008: Rozhovory pro televizi a rozhlas o dějinách filmu a o vlastním výzkumu
2013-2014:
Sloupkař pro bulletin kina Art v Brně
2013: Přispěvatel do katalogu festivalu němého filmu Le Giornate del Cinema Muto
2011-2018: Editor a jazykový korektor katalogu Semináře 70mm filmů v Krnově: KRRR!
2011: Předseda poroty na festivalu Cinema Mundi
2010-2011: Spolupráce s PB Publishing: soubory analytických textů k DVD vydání filmových sérií James Bond, Růžový panter, Woody Allen
2010: Přispěvatel do Listů Festivalu nad řekou
2010: Přispěvatel do katalogu Film Festivalu Zlín
2010: Přispěvatel do katalogu festivalu AniFest, organizátor komentovaného pásma filmů Georgese Meliése
2008-2018: Přispěvatel do katalogu Semináře 70mm filmů v Krnově: KRRR!
2008-2009: Přispěvatel do katalogu AFO Olomouc (2008-2009)
2008: Přispěvatel v rámci textových doprovodných materiálů festivalu Cinepur Choice
2007: Textový bonus na DVD s filmem Vřískot
2006/2015: Přispěvatel do katalogu Letní filmové školy
2005: Textový bonus na DVD s filmem Pro hrst dolarů
2005: Textový bonus na DVD s filmem Pěst plná hněvu
2004: Textový bonus na DVD s filmem Ve spárech yakuzy

Členství ve vědeckých organizacích

– Předseda a zakládající člen vědeckého sdružení Brněnský naratologický kroužek
– Člen Redakční rady Iluminace: Časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu
– Člen České společnosti pro filmová studia (CEFS)
– Člen mezinárodní společnosti pro filmová a mediální studia – European Network for Cinema and Media – Studies (NECS)
– Člen European Narrative Network
– Člen SVK (Studentský vědecký klub MUNI)

OCENĚNÍ VĚDECKOU KOMUNITOU

2016:
– Cena ARAS: Zvláštní uznání poroty Asociace režisérů a scenáristů za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize / Rozbor filmu
CEFS – Česká společnost pro filmová studia: Zvláštní ocenění za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR / Rozbor filmu

2014:
– Cena děkana za nejlepší doktorskou práci (FF MU) / Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce

2011:
– Cena Ústavu filmu a audiovizuální kultury – Výroční cena FAV: Zvláštní uznání za magisterskou práci Teorie seriálové fikce / Teorie seriálové fikce
– Cena České společnosti pro filmová studia – Iluminace roku, čestné druhé místo za magisterskou práci Teorie seriálové fikce / Teorie seriálové fikce

2010:
– Cena Vladimíra Macury za nejinspirativnější příspěvek na Studentské (literárněvědné) konferenci 2010, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR / Analyzovat televizní seriálovou fikci: přesun od narativních způsobů k sémantické makrostruktuře

2009:
– Výroční cena FAV v kategorii bakalářská práce (Ústav filmu a audiovizuální kultury, FFMU) / Crime Fiction Investigation: návrh fikční sémantiky kriminálního seriálu

Napsat komentář