PŘEDNÁŠKY

Zvukové záznamy vybraných veřejných přednášek či konferenčních příspěvků:

2021:

– Veřejná přednáška na Letní filmové škole v Uherském Hradišti o dějinách amerických a francouzských němých filmových seriálů, ve které zohledňuji i opětovnou dominanci filmových seriálů v současnosti:  Louis Feuillade kontra filmové seriály (Uherské Hradiště, 7. srpna)
– Dvouhodinový rozhovor pro podcast Petra Cífky na Moviezone.cz (Petr Cífka) / Na pivu s Civalem: Douglas (Moviezone.cz, 4. února)

2017:

– Rozhovor pro Slovo o filmu – Český rozhlas Vltava (Pavel Sladký) / O seriálech, jejich výzkumu a knize Světy na pokračování (ČRo Vltava, 1. března v 17.00)
Veřejná prezentace knihy Světy na pokračování (Brněnský naratologický kroužek, Brno, kavárna Univerzitního kina Scala, 25. ledna)

2015:

– Rozhovor pro Slovo o filmu – Český rozhlas (Pavel Sladký) / Hollywood. Sto let stejný a přece jiný. Jeho vypravěčská tradice trvá
– Host v Jasné řeči Josefa Chuchmy – Česká televize (Josef Chuchma) / Gangster Ka
– Host v U konce s dechem – Rádio R (Ondřej Pavlík, Matěj Nytra) / Šílený Max, Ex Machina
Proměny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana k… Supermanovi s Batmanem (Moravská zemská knihovna, Brno, 9. února)

2014:

Úvod do vyprávění ve filmu: klasická hollywoodská kinematografie (součást mezioborového kurzu Úvod do teorie vyprávění)
Úvod do možností rozboru filmového stylu (součást kurzu Úvod do studia filmu, FF MU)
Narrative Structures and Creative Choices in Czech Silent Cinema (NECS Conference, Milano)
Poetika seriálové fikce (Studentský vědecký klub, únor, přednáška)

2013:

Doctor Who: devítka, dvojí diváctví a (znovu)ustavování fikčního makrosvěta (Whocon, listopad, přednáška)

2012:

Historická poetika českého filmu (Brněnský naratologický kroužek, přednáška prezentující první pracovní výsledky výzkumu, listopad)

Napsat komentář