ROZBOR FILMU

od Radomíra D. Kokeše

Rozbor_obalkaKde si knihu ve fyzické podobě koupit?
– VYPRODÁNO

Elektronická verze
České resumé
English summary

Rozbor filmu se k mému nebývalému překvapení pětkrát zcela vyprodal, přičemž další dotisk se již neplánuje.

Standardně se odborná kniha vydaná Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity nejpozději po dvou letech dostává do tzv. open access  modu. V případě Rozboru filmu se toto období prodloužilo na čtyři roky, a tak se k prvnímu červnu 2019 kniha uvolnila.  Můžete si ji stáhnout v PDF zde (je k tomu nicméně potřeba se zaregistrovat) a k dispozici je i v digitální knihovně MU.

Vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress v Brně roku 2015 (Čtvrtý dotisk prvního vydání, 264 stran, ISBN 978-80-210-7756-0, doporučená prodejní cena 380 Kč). Rozbor filmu je součástí edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, číslo 430.

    • Roku 2016 získala kniha Rozbor filmu Zvláštní ocenění České společnosti pro filmová studia za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR
    • Rozbor filmu byl roku 2016 oceněn Zvláštním uznáním poroty Asociace režisérů a scenáristů za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize.
  • Rozbor filmu se objevil v anketě „Literárněvědná bohemistika 2015“ časopisu Česká literatura, který „se rozhodl oslovit odborníky z řad literárních vědců a požádat je o doporučení na odborné práce, které je v uplynulém roce zaujaly a které podle jejich názorů znamenají posun v našem oboru.“

Ještě předtím, než mou knihu vůbec otevřete… a než ji třeba i začnete číst, budete se dost možná ptát: Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Moje kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje rovněž každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást.

Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl, jako jsou třeba western Tenkrát na Západě (1968), „hraničářský“ thriller Král Šumavy (1959), syrová rekonstrukce Krvavá neděle (2002), česká bláznivá komedie Kdo chce zabít Jessii? (1966) nebo Titanic (1997), který ani není třeba představovat. Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků kinematografie přes začínající filmaře až k budoucím, stávajícím i bývalým studentům uměnovědných oborů a filmových studií.

V knize nabízím a prověřuji perspektivu, kterou nazývám poetikou fikce a jež vychází z více než patnácti let mé kritické, analytické, lektorské a pedagogické práce, s níž se ostatně můžete seznámit tady nebo tadyVěřím přitom, že tato kniha nejenom zpřehlední rozmanité způsoby systémového rozebírání filmových děl, ale nabídne i originální přístup, jak o takovém rozebírání filmů lze uvažovat. V mnoha ohledech jde navíc o publikaci ojedinělou, neb žádná podobně vystavěná původní česká kniha nevyšla už mnoho desítek let – a ty předchozí navíc představovaly v řadě aspektů odlišnou perspektivu.

RF_ukazka_01      RF_ukazka_02      RF_ukazka_03      RF_ukazka_04


Z médií:

Respekt / Kamil Fila: Krásné stroje (recenze, Respekt, XXVI, č. 37, s. 55)
Literárky / Kateřina Nechvílová: Rozbor filmu Radomíra D. Kokeše – Chcete se naučit rozumět filmu? (recenze)
Obrazor.cz / Filip Šula:
Kniha Rozbor filmu přináší efektivní návod k divácké zkušenosti
Kultura 21 / Jan Jaroš: Jak správně napsat rozbor filmu (recenze)
Film.sk / Peter Ulman: Filmové publikácie (recenze)
Cinepur / Antonín Tesař: Film jako systém (recenze, listopad/2015, č. 102, s. 54-56)
Iluminace / Petr Mareš: Rozbor filmu: nástroje a příklady (recenze, 3/2015, s. 130-133)
Film a doba / Jan Svoboda: Rozbor filmu: analýza a souvislosti (recenze, 1/2016, s. 110-111)
JaMa Recenze / Jan Schneider: Dočteno za leden – Melville, Aristotelés, Kokeš (videorecenze, 22. 2. 2021)

Muni.cz, rozhovor: Každé filmové dílo může být zajímavé (rozhovor)
Literárky, rozhovor:
Radomír D. Kokeš: „Není pravda, že současný hollywoodský film je vyprázdněný“ (rozhovor)
Kino Art, rozhovor: Rozhovor o knize pro bulletin brněnského Kina Art (červen 2015, s. 22)

Rozbor_filmu_Scala


Z recenzních posudků:

„Kniha ukazuje, že síla analýz spočívá v jasnosti a přesnosti vyjádření a že rozbor filmového stylu není do sebe uzavřené myšlení, ale že se může stát velmi funkčním a velmi čtivým, stejně jako hravým a dobrodružným. Čtivost a čitelnost textu umocňuje dále jednak – z textu jasně zřetelná – autorova fascinace filmovými díly napříč dějinami kinematografie a radost z dobře ‚udělaných‘ děl, byť jsou součástí populární kultury, jednak jeho dlouholetá autorská praxe a bytostné sžití s používanými teoretickými nástroji. Text tak získává lehkost, aniž by opouštěl pádnou argumentaci a promyšlenou logickou strukturu.“

Kateřina Svatoňová, vedoucí Katedry filmových studií FF UK

„Vzhledem k promyšlené struktuře knihy, jasné argumentaci a konkrétnosti výkladu se jedná o výtečnou pomůcku pro studenty kateder filmových studií. Je to současně průvodce jak analýzou, tak způsoby jejího psaní, a obojí je podloženo důkladnou znalostí tradice i současných trendů, včetně jiných ‚utilitárních‘, prakticky zaměřených průvodců. V důsledku může tato kniha mít velmi pozitivní dopad na kvalitu nejen odborného, ale i kritického a populárního diskurzu. V závěrečné části textu se ukazuje, že východiska, která pro uvažování a psaní o filmu vymezuje, mohou vést k osvěžujícímu, čtivému i objevnému analyzování široké škály narativních filmů, napříč žánrovými či produkčními tradicemi.“

Pavel Skopal, Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU