Má nová knížka SVĚTY NA POKRAČOVÁNÍ v široké distribuci od 5. ledna

Po desíti letech práce jsem konečně dokončil a do knihy přepracoval svůj výzkum seriálového vyprávění (nejen) v televizi. Výsledná kniha SVĚTY NA POKRAČOVÁNÍ: ROZBOR MOŽNOSTÍ SERIÁLOVÉHO VYPRÁVĚNÍ v řadě ohledů rozvíjí předpoklady i způsoby výkladu rozvržené v předchozím ROZBORU FILMU (k prodeji ještě zde). K vydání knihu připravilo nakladatelství Akropolis, opět jsem spolupracoval s grafikem Pavlem Křepelou, opět obálku navrhla Andrea Stašková – a redakcí knize významně napomohla Ika Danielová.

Každý den čteme, posloucháme či sledujeme všeliká vyprávění na pokračování, která se vracejí k týmž postavám, příběhům či světům. Jak jsou vystavěna? Kterak vedou naši pozornost? Lze jim vůbec porozumět coby samostatným dílům? Odpovědi hledám na příkladu televizních seriálů, jež vysvětluji právě skrze jejich vnitřní uspořádání, práci s divákem a hledání jednotného přístupu k různorodým dílům. Výklad je rozdělen do tří oddílů a jeho názornost posiluje množství rozmanitých příkladů, dílčích rozborů i rozsáhlejších podrobných analýz seriálů, které čtenář zná či možná bude chtít poznat. Kniha Světy na pokračování nabízí zcela nový pohled na fenomén seriálového vyprávění, jímž může zaujmout odborníky stejně jako fanoušky.svety-na-pokracovani